۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

سرآغاز

 
به نام خالق بی همتا
بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود.

بیخودی حرص زدیم سهم مان کم نشود.

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم.

ما به هم بد کردیم و به هم بد گفتیم.

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم.

و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم.

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم.

از شما می پرسم

ما که را گول زدیم ؟؟؟؟

(خانم فریبا شش بلوکی)

                                
۰۳ خرداد ۹۲ ، ۱۸:۰۲ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
امیر عمونبی